Δήμος Κηφισιάς

Σημείο επαφής του πολίτη με την Κοινωνική Υπηρεσία

Υπό προϋποθέσεις

Με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων και των ωφελουμένων υπό την απειλή της διάδοσης του κορωνοϊού η Υπηρεσία θα λειτουργεί...