Δήμος Χαλανδρίου

Εξυπηρετείται υψηλός αριθμός πολιτών

Διάθεση αναλωσίμων

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Χαλανδρίου (Στρ. Αλεξ. Παπάγου 7) μπορεί να διαθέσει τα κάτωθι είδη αναλωσίμων στους κατοίκους Χαλανδρίου,...