Περιφέρεια Αττικής

Επιστημονική συνεργασία για την αντιμετώπιση γεωλογικών κινδύνων και πλημμυρικών φαινομένων

Επιστημονική συνεργασία για την αντιμετώπιση γεωλογικών κινδύνων και πλημμυρικών φαινομένων

Επιστημονική συνεργασία για την αντιμετώπιση γεωλογικών κινδύνων και πλημμυρικών φαινομένων Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο Γενικός Διευθυντής της...