Πολιτική

Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος

Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος

Αυτοψία στις εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού που εκτελούνται στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας-Ορφανοτροφείο Θηλέων- στον Πειραιά, πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής...