Ετικέτα: Γενική συνέλευση

Θεσμικές αλλαγές, έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

Θεσμικές αλλαγές, έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

Θεσμικές αλλαγές, έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Στην αναγκαιότητα ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων που θα δίνουν τέλος στις παθογένειες του παρελθόντος ...