Ετικέτα: εκ Σπάρτης Μ. Ασίας και πάντων των εν Ιωνία