Ετικέτα: φρεάτια

Ανύψωση φρεατίων

Ανύψωση φρεατίων

Ολοκληρώνεται η εκτέλεση του έργου Ανύψωση φρεατίων αγωγών επί των οδοστρωμάτων του Δημοτικού Οδικού Δικτύου, βάσει μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. ...